PROCÉS DE RENOVACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR

Entre els mesos d'octubre i desembre renovarem el Consell Escolar de l'institut. Avui hem imprès els censos (alumnat, professorat, famílies i PAS) que serviran de base al sorteig de la Junta.

Divendres 5 d'octubre farem el sorteig públic dels membres titulars i suplents de la Junta Electoral.

Lloc: despatx de direcció.

Hora: 10h.