1r ESO: classes normals de 8 a 13.00 hores. Transport escolar
2n ESO: classes normals de 8 a 13.00 hores. Transport escolar 
3r ESO: Sortida de convivència de 8 a 13.00 hores. Transport escolar
4t ESO: Sortida de convivència de 8 a 13.00 hores. Transport escolar
1r batx : Acollida a l'Auditori 8 a 13.00 hores. 
2nbatx : Acollida a l'Auditori 9 a 13.00 hores. 
 
Dimarts 15 de setembre les classes i els horaris seràn els normals per tots els nivells: de 8 a 14.00

Transport escolar per l'ESO de 8 a 14.00