Publicació de la llista provisional de persones admeses i en espera (primeres opcions). La informació que apareix a les altres opcions no s'ha de tenir en compte fins que surtin les llistes definitives.

LLISTA CFGM (cicle formatiu)

LLISTA FPB (formació professional bàsica)                                                        

Termini per reclamacions, rectificacions i revisions: 15, 16 i 17 de setembre.

 

CONSULTA TELEMÀTICA PROCÉS D'ADMISSIÓ FP: enllaç web caib.