ACOLLIDA  ALUMNAT CF I FPB

DIMARTS 29 de setembre

1r FPB  8.00 Rebuda del tutor a la porta principal

2n FPB 9.00 Rebuda del tutor a la porta principal

 

DIMARTS 29 de setembre

1r CF grup A* - 8.00 Rebuda de la tutora a la porta principal

2n CF grup A*- 9.00 Rebuda de la tutora a la porta principal

 

DIMECRES 30 de setembre

1r CF grup B*-  8.00 Rebuda de la tutora a la porta principal

2n CF grup B*-  9.00 Rebuda de la tutora a la porta principal

 

  * Els grups A i B serán definits pels equips docents i els alumnes rebran un correu per saber a quin grup pertanyen.

Reunions amb famílies

 

Dimecres 30 de setembre

1r CF a les 19.00 per MEET

2n CF a les 19.30 per MEET

 

Dijous 1 octubre

 

1r FPB a les 19.00 per MEET

2n FPB a les 19.30 per MEET