• Matrícula EOIES

  • Període d’inscripció: Del 23 de gener al 6 de febrer de 2017 (ambdós inclosos)

  • -  Documentació:
   Full de matrícula emplenat

   Fotocòpia del DNI
   Foto de carnet
   Justificant del pagament
   Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si escau

  • -  Taxes:
   Ordinària:22,19€

   Família nombrosa general:11,10€

  • Família nombrosa especial:Gratuït 

  • Dates dels Exàmens

  Anglès Intermedi 1: de maig a les 16h ( a l’IES)

 1. Anglès Intermedi 2: 22 de maig a les 16h (a l’EOI)