Juntament amb les notes de la 2a avaluació, aquest divendres l'alumnat durà una SOL·LICITUD d'accés a l'aplicació GESTIB FAMÍLIES. L'hauran de presentar signada a Secretaria. Mitjançant aquesta aplicació podreu accedir, entre d'altres, al tauler d'anuncis del centre, el calendari escolar, les faltes d'assistència i algunes sancions, les qualificacions, les dades personals que consten al centre i les notificacions rebudes per SMS o via e-mail.
Us enllaçam: un DOCUMENT EXPLICATIU perquè en conegueu més detalls.