Muntatge i manteniment d'equips (7 h)

En aquest mòdul s’aprèn a muntar i reparar equips microinformàtics (pcs de sobretaula i portàtils) i funcionament de tots els seus components:

 • Plaques base
 • Memòries RAM
 • Processador
 • Disc dur
 • Unitats IDE
 • Fonts alimentació
 • Targetes d’expansió (video, audio, xarxa, …)

Sistemes operatius mono-estació (5 h)

En aquest mòdul s'estudien els diversos sistemes operatius pel treball d'un únic usuari amb una màquina, d'entre els quals hi ha:

 • Windows XP professional
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows 10
 • Linux UBUNTU

Aplicacions ofimàtiques (8 h)

En aquest mòdul es realitzen treballs pràctics amb les diferents eines software o aplicacions que ens podem trobar en el treball diari amb un ordinador, per edició de texts, imatges, àudio i vídeo. Així, entre d'altres, l'alumne aprendrà a manejar el següent programari:

 • Processador de text
 • Ful de càlcul
 • Editor de presentacions
 • Editors d'àudio i vídeo
 • Editors d'imatges
 • Gestor de bases de dades

Xarxes locals (7 h)

Qualsevol Tècnic en Informàtica ha de conèixer les eines, aplicacions i processos que ténen lloc en la comunicació d'ordinadors, en mode local (xarxes d'ordinadors de curt abast). En aquest mòdul els alumnes aprendran a:

 • Diferenciar les diferents topologies de xarxes
 • Conèixer el diferent material i equipament necessari per una correcta connexió
 • Conèixer el programari associat per configurar l'equipament
 • Muntar i configurar correctament una petita xarxa d'àrea local

Formació i orientació laboral (3 h)

Una vegada acabats els estudis, potser vos plantejareu formar la vostra pròpia empresa o, si més no, necessitareu realitzar el vostre propi Currículum. Per això és important tenir coneixements sobre les estratègies i recursos a utilitzar en el món laboral. En aquest mòdul es mostrarà :

 • Cerca activa de treball
 • Gestió del conflicte i equips de treball
 • Tipus de contractes laborals
 • Seguretat social, ocupació i desocupació
 • Avaluació de riscos laborals
 • Planificació de la prevenció de riscos a l'empresa
 • Aplicació de mesures de prevenció i protecció a l'empresa