BENVINGUDA

L'objectiu d'aquest espai és donar a conèixer el currículum d'estudis del Cicle Formatiu de Tècnic en Sistemes Microinformàtics i Xarxes, que s'imparteix en el centre.

Quin TÍTOL s'obté?

Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes

A quina FAMÍLIA PROFESSIONAL pertany?

A la família professional d'informàtica i comunicacions.

Quines COMPETÈNCIES PROFESSIONALS s'obtenen?

Instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Quin és el seu ÀMBIT PROFESSIONAL i de treball

Empreses del sector de serveis que es dediquin a la comercialització, al muntatge i a la reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l'organització o en entitas de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Quines SORTIDES PROFESSIONALS té?

  • Tècnic/a instal·lador/a mantenidor/a d'equips informàtics
  • Tècnic/a de suport informàtic
  • Tècnic/a de xarxes de dades
  • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics.
  • Comercial de microinformàtica.
  • Operador/a de teleassistència
  • Operador/a de sistemes

COM s’accedeix al cicle formatiu:

  • Accés directe amb el títol de graduat en educació secundària o títol equivalent
  • Havent superat la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

QUIN és el pla formatiu?

Durada de 2000 hores que es desenvolupen durant dos cursos acadèmics.

MÒDUL HORES SETMANALS
1r curs
Muntatge i manteniment d'equips 7
Sistemes operatius mono-estació 5
Aplicacions ofimàtiques 8
Xarxes locals 7
Formació i orientació laboral 3

 

2n curs
MÒDUL HORES SETMANALS
Seguretat informàtica 6
Serveis en xarxa 8
Aplicacions web 5
Sistemes operatius en xarxa 8
Empresa i iniciativa emprenedora 3
Formació en centres de treball 400 (tot el tercer trimestre)

 

A QUINS estudis dóna accés?

L'alumnat que hagi superat íntegrament un cicle formatiu de grau mitjà pot accedir a qualsevol modalitat de batxillerat o a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família a les Illes Balears.

On put obtenir MÉS INFORMACIÓ?

A la pàgina oficial del Govern de les Illes Balears podeu trobar tota la informació general sobre formació professional a les Illes Balears.