Les aules del cicle formatiu de grau mitjà en sistemes microinformàtics i xarxes es troben situades a la primera planta. Concretament, disposam de dues aules equipades amb un ordinador d'ús exclusiu per a cada alumne

Les aules del cicle formatiu de grau mitjà en sistemes microinformàtics i xarxes es troben situades a la primera planta de l'institut. Concretament, disposam de dues aules equipades amb un ordinador d'ús exclusiu per a cada alumne

A continuació podem veure l'aula que actualment utilitzen els alumnes de primer curs. 

 

Ara veurem l'aula en què es desenvolupen totes les assignatures de 2n curs durant els dos primers trimestres. El tercer trimestre es reconverteix en aula-taller i en ella es desenvolupen les pràctiques del mòdul "muntatge i manteniment d'equips".