BENVINGUDA

L'objectiu d'aquest espai és donar a conèixer el currículum d'estudis de formació professional bàsica en informàtica i comunicacions, que s'imparteix en el centre.

Quin TÍTOL s'obté?

Tècnic professional bàsic en informàtica i comunicacions

Qualificació de nivell 1 del catàleg nacional de qualificacions professionals.

QUÈ ÉS la formació professional bàsica?

Són cicles formatius destinats a persones que no han finalitzat l'ESO i que volen prosseguir els estudis cap a un camp de la formació professional. Substitueixen als anomenats PQPI (programes de qualificació professional inicial)

A quina FAMÍLIA PROFESSIONAL pertany?

A la família professional d'informàtica i comunicacions.

Quines COMPETÈNCIES PROFESSIONALS s'obtenen?

Quin és el seu ÀMBIT PROFESSIONAL i de treball

Quines SORTIDES PROFESSIONALS té?

 

COM s'hi pot accedir?

S'han de tenir, almenys, 15 anys (fet o que es facin durant l'any en curs) i no superar els 17. 

S'hi accedeix per recomanació de l'equip docent d'ESO, amb el consentiment dels tutors legals de l'alumne o, si està emancipat, del mateix alumne.

S'ha d'haver cursat tercer d'ESO per accedir-hi. Excepcionalment, s'hi podrà accedir havent cursat segon d'ESO.

Quines ASSIGNATURES hi ha?

Durada de 2000 hores que es desenvolupen durant dos cursos acadèmics.

MÒDUL HORES SETMANALS
1r curs
Equips elèctrics i electrònics 8

Muntatge i manteniment de sistemes i components informàtics

10
Ciències aplicades I 5
Comunicació i societat I 5
Tutoria 2

 

2n curs
MÒDUL HORES SETMANALS
Instal·lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades 7
Operacions auxiliars per a la configuració i l'explotació 8
Ciències aplicades II 6
Comunicació i societat II 7
Tutoria 2
Formació en centres de treball

240 (tot el tercer trimestre)

 

A QUINS estudis dóna accés?

A cicles formatius de grau mitjà. 

Puc obtenir el títol de graduat en ESO?

Es pot obtenir el títol de graduat en ESO si es fa la prova final d'avaluació d'ESO.

On put obtenir MÉS INFORMACIÓ?

A la pàgina oficial del Govern de les Illes Balears podeu trobar tota la informació general sobre formació professional a les Illes Balears.