El divendres 16 de març de 2018, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Sistemes Microinformàtics i Xarxes impartit a l’IES Biel Martí (Ferreries), ha celebrat una jornada de portes obertes dirigida a les empreses que es dediquen a la comercialització i manteniment d’equips informàtics dels diferents pobles de l’illa de Menorca i col·laboren acollint alumnes en les seves pràctiques formatives en centres de treball.

En aquestes jornades, les empreses col·laborades han estat convidades a visitar les instal·lacions del centre i conèixer de primera mà la formació que reben els alumnes que cursen el cicle. S’espera així obrir el centre a l’entorn empresarial de la zona i escoltar les seves necessitats i demandes, establint una relació bidireccional i recíproca entre el professorat i les empreses que permeti orientar la tasca docent a cobrir millor les demandes professionals i oferir d’aquesta manera uns estudis amb les millors garanties d’accés al món laboral.

 

Aprofitant aquestes jornades, l’institut Biel Martí, amb la col·laboració de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat i el cofinançament del Fons Social Europeu, ha atorgat un reconeixement en forma de diploma a totes les empreses que col·laboren amb el centre acollint alumnes durant la realització del mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT).

 

Aquest curs 2017-2018 les empreses col·laboradores són: Click informàtica, Beep, Clínica Menorca, APP Informàtica, SILME, Jaume Mascaró, Compusoft, 2 punt 0, PC Box, Icono, Prisma, Imenorca Serveis Inforàmtics i OSIM.

 

Des del l’institut Biel Martí, volem posar en valor i agrair la tasca que realitzen acollint als alumnes, donant-los l’oportunitat de tenir un primer contacte amb el món laboral i aprendre de primera mà el funcionament intern d’un lloc de treball real. Sense la seva col·laboració seria impossible el desenvolupament dels estudis de formació professional.

 

Beep
Clínica Menorca
Compusoft
Foto conjunta e...
Foto conjunta e...
Icono
Imenorca Servei...
Jaume Mascaró
OSIM
Prisma
SILME