La web de l'IES Biel Martí està basada en un gestor de continguts (CMS) Joomla, en la seva versió actual 3.5. Dintre les possibilitats que ofereix el sistema, hi ha la de poder editar i crear articles des de la mateixa pàgina web, per part dels usuaris autoritzats.

Tot el professorat del centre (tot el que tingui una adreça de correu @iesbielmarti), està habilitat per redactar i publicar contingut en alguna de les categories de què es disposa. Vegeu el llistat en l'article Categories disponibles.

Per iniciar amb el redactat de l'article, cal anar a l'opció "Crear article" del menú lateral esquerra:

S'obrirà un editor en línia en el qual es podrà escriure o enganxar la informació que es vol publicar.

En l'editor es pot escriure el text que es desitgi, inserir les imatges i enllaços que facin falta. Per saber com es fa, aneu a l'article corresponent del menú d'ajuda.

Un cop acabada la redacció, s'ha d'escollir la categoria a la qual es vol assignar l'article, des de la pestanya "Publicant".

 

Un cop escollides totes les opcions, es pot desar i publicar. Per fer això haurem de prémer el botó "Desa" de la part superior esquerra de l'editor de text de l'article, quedant publicat a la categoria escollida a partir d'aquell moment.