Avui, 20 de setembre, acabava el termini per presentar sol·licituds per fer ús del transport escolar per part de l’alumnat d’ensenyaments no obligatoris. L'alumnat d'aquests estudis matriculat al centre que ho ha sol·licitat ascendeix a 27 alumnes.

Com a conseqüència de l'augment de matrícula a l'ESO del nostre institut (el curs passat teníem 107 usuaris d’estudis obligatoris en les tres rutes des Mercadal i enguany en tenim 125) podem adjudicar 19 places a l'alumnat dels estudis de BATXILLERAT i CICLES FORMATIUS.

D'acord amb les instruccions per al funcionament del transport escolar, l'adjudicació de vancants s'ha de fer seguint les prioritats que enumeram:

a) Tenen preferència els alumnes de 1r curs de Batxillerat o CF sobre l'alumnat de 2n curs. (+1punt)

b) Tenen preferència els alumnes que tenguin germans matriculats al centre en un nivell educatiu obligatori (ESO o FPB). (+1punt)

c) Tenen preferència els alumnes que hagin estat beneficiaris d'una beca del Ministeri d'Educació en la convocatòria immediatament anterior a la de l'inici del curs. SOBRE AQUEST PUNT, HEU DE DUR VOSALTRES, si és el cas, ALGUN DOCUMENT JUSTIFICATIU. (+1punt)

d) Tenen preferència els alumnes que tenguin el domicili més allunyat del centre on estudia. DONAREM PREFERÈNCIA A L'ALUMNAT QUE NO RESIDEIX AL MUNICIPI DES MERCADAL (Fornells, Son Parc, etc.) (+1punt)

És per això que hem aplicat els punts a, b i d i ens dona la baremació que deixam AQUÍ. Si es detecten errades ens n’hauríeu d’informar. Al document de baremació es destaca en groc l’alumnat que, de moment, no pot fer servir el transport escolar i especifica la ruta assignada a aquells alumnes que sí que han obtingut plaça provisional.

AQUESTS CANVIS S’APLIQUEN A PARTIR DE DILLUNS 23 DE SETEMBRE EN QUÈ S'INCORPORA L'ALUMNAT DE FPB I CFGM

MODIFICACIÓ de dissabte 21 de setembre. Afortunadament ens han fet veure una errada en la baremació que afectava tres alumnes però que en deixa dos d'ells, de moment, sense servei. Així queden 10 alumnes empatats a 0 punts i 2 places vacants que, no disposant d'altres criteris per baremar, queden sense emprar.

RECOMANACIÓ PER COBRIR AQUESTES DUES PLACES de la Ruta 3 (V-189) Tramuntana a la parada de Mestre Garí. Que els 10 alumnes que les haurien de compartir facin, de dos en dos, torns d'una setmana. Tenint en compte que hi ha dues parelles de bessons, proposam de distribuir l'alumnat de la manera següent:

  - Àngel i Mariona Taltavull Martí. Del 23/09 al 27/09.

  - Tomeu i Vicent Gomila Truyol. Del 30/09 al 04/10.

  - Lluís Aliaño i Marta Barber. Del 07/10 a l'11/10.

  - Francesc Coello i Xavier Martí. Del 14/10 al 18/10.

  - Íker Pons i Óscar Seguí. Del 21/10 al 25/10.

I tornada a començar.

APUNT FINAL: L'empresa adjudicatària del contracte possiblement pel mes de novembre podrà augmentar la capacitat de dos dels busos per oferir 8 places més i donar cabuda a tot l'alumnat. Quedi ben clar que aquesta ampliació, si es dona, la fa per iniciativa pròpia i fora de les seves obligacions contractuals.

CONFIRMACIÓ DE L'AUGMENT DE PLACES: (26/09 a les 19:22h). Ens confirmen que a partir de dia 28/10/19 i fins el 30/04/20 disposarem de 8 noves places a les rutes v-199 i v-200 (les que solem anomenar com a Ruta 1 i 2). Amb aquest augment de places i, si no hi ha noves sol·licituds de transport, tot l'alumnat d'estudis postobligatoris podria fer ús del servei de transport escolar.