Avui, 25 de juny, hem publicat la llista de llibres de text, lectura i material didàctic, al tauler d'anuncis del centre. Els podeu consultar aquí:

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO

1r BAT

2n BAT

CFGM

NOTA IMPORTANT: L'alumnat d'ESO adherit al Programa de Reutilització de Llibres, trobarà a l'inici del curs escolar, dins la seva aula de referència, tots els llibres de reutilització (en podeu consultar la llista a una notícia anterior). D'aquestes llistes només li interessa el material didàctic. Sobre els llibres de lectura, ja en rebrà informació per part del professorat al setembre.