PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT 2016/17

 

De quina manera s'implantarà aquest programa al nostre institut?

Aquest primer any l'objectiu és crear un fons de llibres de titularitat de l'institut. Per aconseguir-ho, l'alumnat dels tres primers cursos de l'ESO que s'hi vulgui adherir, haurà de comprar els llibres de text del curs i deixar-los al centre a final de curs. (Article 4.4 Ordre de la Conselleria d'Educació i Cultura de 24 d'abril de 2009 per la qual es regula la implantació del programa).

 

Quin és el mínim de participació de l'alumnat perquè es pugui dur a terme el Programa?

És del 10% del total de l'alumnat que tingui dret a participar-hi (Article 4.3 Ordre de 24/04/2009). D'acord amb la intenció expressada el dia de matrícula, de 161 alumnes matriculats als tres primers cursos d'ESO, 105 s'hi adheririen. Això suposaria un 65,21%. Per tant, sembla que no hauríem de tenir problemes per implantar el Programa aquest curs.

 

Quina serà l'aportació econòmica per part de Conselleria per al curs 2016/17?

La previsió de Conselleria és que sigui de 50€ per a cada alumne que hi participi (Art.8è de la Instrucció 2/2016, de 2 de maig de 2016, sobre l'aplicació del Programa).

 

Quines són les normes d'ús dels llibres de text del fons?

L'alumnat que s'hi adhereixi aquest curs al primer any d'implantació del programa ha de seguir les normes següents, acordades per la Comissió del Consell Escolar:

- Ha de folrar tots els llibres que hagin de formar part del fons de llibres a final de curs. El llistat de cada curs se'ls va donar en formalitzar la matrícula (consultau els documents adjunts).

- Mai no s'ha d'escriure o subratllar en aquests llibres. En tot cas, si es necessita subratllar s'ha de fer en llapis per poder-ho esborrar abans de lliurar-los al centre a final de curs.

- S'hi ha de posar el nom de l'alumne-a, preferentment en llapis, aquest primer curs perquè encara no tenim els adhesius que ens ha de fer arribar Conselleria.

- S'han de mantenir en les millors condicions possibles, lliures de plecs, talls o taques. A final de curs, els membres de la Comissió en faran la revisió i poden descomptar de l'aportació els llibres que no compleixin els requisits aquí descrits.

 

Què passa si un alumne/-a no aporta tots els llibres reutilitzables d'un curs?

Se li aplicarà un augment proporcional a la quota que hagi de pagar el proper curs per obtenir els llibres corresponents.

 

Les famílies que s'hi van apuntar al Programa en matricular l'alumnat han de signar dijous els fulls d'adhesió?

Sí. Els fulls de finals de juny i inicis de juliol només ens varen servir per tenir una previsió de les famílies interessades en adherir-se al Programa. Els fulls amb les signatures d'adhesió oficials les recollirem a la reunió de dijous dia 29 de setembre a les 19:30.

 

Què passa si una família no pot assistir a aquesta reunió?

Si per qualsevol motiu no s'hi pogués assistir i signar-ne l'adhesió, encara es tindria un termini per poder-ho fer a la secretaria del centre. El termini oficial per enviar la documentació a Conselleria és dia 9 d'octubre, que és diumenge; per això nosaltres establirem dimecres dia 5 d'octubre com al darrer dia perquè les famílies que no ho hagin pogut signar a la reunió de dijous, ho puguin fer. Heu de pensar que aquesta documentació l'hem de preparar i enviar abans de dia 7 d'octubre.

 

Quan s'ha de presentar la factura justificativa de la compra dels llibres de text?

Es pot aprofitar la reunió de dijous 29 per presentar les factures que hauran d'estar a nom dels pares/mares/tutors de l'alumnat. Tanmateix, es poden presentar al llarg de tot el curs, només amb la data límit del dia en què l'alumnat hagi de fer el lliurament dels llibres reutilitzables a final de curs.

 

De quina manera es procedirà a partir del curs 2017/18?

El proper curs, com que ja tindrem un fons de llibres del centre, les famílies no hauran de comprar els llibres reutilitzables sinó que el centre s'encarregarà de distribuir els exemplars reutlitzats, de comprar els que vagin canviant i els hi lliurarà. L'alumnat només haurà d'abonar una quota que la Comissió del Consell Escolar haurà determinat tenint en compte els aspectes següents:

- Nombre de llibres en bon ús que ha aportat al fons del centre.

- Valor econòmic dels llibres del curs a què es matricula.

- Despeses de manteniment necessàries per mantenir el fons de llibres (noves adquisicions, augment matrícula).

- La previsió d'aportació que per al proper curs informi Conselleria.

 

Per qualsevol consulta referent al Programa teniu dues vies:

- PREFERENT: Correu electrònic del Coordinador del Programa: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Víctor Vendrell Laparra.

- A SECRETARIA de l'institut: de dilluns a divendres entre les 9h i les 14h.

 

US DEIXAM CÒPIES DELS DOCUMENTS ESMENTATS A LA INFORMACIÓ ANTERIOR