INFORMACIÓ MATRÍCULA CURS 2018-2019

 

NOTA IMPORTANT: La documentació a presentar que es descriu aquí només l'ha de presentar l'alumnat que és nou al nostre centre. Els alumnes que han estat matriculats al nostre institut durant el curs 2017/18 rebran la informació i documents a presentar abans no acabi el període lectiu.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (ALUMNAT NOU AL CENTRE)

 

    o    DNI o NIE alumne/a, pare i mare o tutor/a

    o    Llibre de família o documentació acreditativa        

    o    Targeta sanitària alumne/a

    o    Documentació família nombrosa

    o    Fotocòpia sentència divorci o separació, si escau.

            Només s’ha de lliurar si no s’ha presentat anteriorment o si s’ha modificat

    o   Fitxa informació de patologies i informe mèdic(si és necessària l’administració de medicaments)

            L'imprès es troba a la seva disposició a la secretaria del centre i AQUÍ.

    o      Full d’autoritzacions escolars.

IMPORTANT: Tots els documents han de ser signats per pare i mare o tutor i tutora.

 

 

Calendari del procés d'admissió d'ESO

 

Inici

Finalització

Presentació de sol·licituds

3 de de maig

16 de maig

Llistes provisionals

6 de juny

Reclamacions

6 de juny

8 de juny

Resolució de reclamacions

11 de juny

 

Llistes definitives

21 de juny

Matriculació d'ESO

26 de juny

29 de juny

 

Calendari del procés d'admissió de BATXILLERAT pels alumnes que han obtingut els requisits el juny o que han sol·licitat l'homologació però encara no està resolta

 

Inici

Finalització

Presentació de sol·licituds

20 de juny

26 de juny

Llistes provisionals

9 de juliol

Reclamacions

9 de juliol

11 de juliol

Resolució de reclamacions

12 de juliol

 

Llistes definitives

16 de juliol

Matriculació de Batxillerat (admissió)

18 de juliol

19 de juliol

 

Calendari del procés d'admissió de batxillerat pels alumnes que estan pendents de setembre o que han obtingut el resguard d'haver sol·licitat l'homologació amb posterioritat al període de presentació de sol·licituds.

 

Inici

Finalització

Presentació de sol·licituds

20 de juny

26 de juny

Llistes provisionals

9 de juliol

Reclamacions

9 de juliol

11 de juliol

Resolució de reclamacions

12 de juliol

 

Darrer dia per presentar el justificant

d'haver obtingut els requisits*

7 de setembre

Llistes definitives

10 de setembre

Matriculació de Batxillerat

10 de setembre

11 de setembre

* Només pels pendents d'homologació i els alumnes que en el curs 2017-2018 no estiguin en un centre inclòs al GESTIB.

 
 

CALENDARI ADMISSIÓ I MATRÍCULA FP

 

Per consultar els tràmits d'admissió i els formularis consultau la pàgina web d'FP: https://www.caib.es/sites/fp/ca/admissio_curs_2018-2019/.