PROCÉS D'ADMISSIÓ

Dia 8 de juliol publicam la llista provisional d'admesos/exclosos al CFGM i a FPB. Les podreu consultar, a partir de les 10h. aquí mateix:

- LLISTA PROVISIONAL ADMISSIÓ Cicle Formatiu Grau Mitjà.

- LLISTA PROVISIONAL ADMISSIÓ Formació Professional Bàsica.

Avui 18 de juliol, a partir de les 9h aproximadament, publicarem les llistes següents:

- LLISTA DEFINITIVA ADMISSIÓ Cicle Formatiu Grau Mitjà.

- LLISTA DEFINITIVA ADMISSIÓ Formació Professional Bàsica.

NOTA IMPORTANT: Els qui heu obtingut plaça RESERVADA tenen des d'avui mateix 18 de juliol fins dilluns 22 per formalitzar la matrícula (horari: de 8 a 14h). Els qui no heu obtingut plaça fixau-vos que a la llista teniu assignada CITA.

L'alumnat que ja ha cursat cicle o FPB el curs 2018/19 al nostre centre i no ha hagut de fer novament el procés d'admissió -només al CFGM- no és necessari que presenti cap document. Només ha de fer el pagament de la matrícula (CFGM) seguint les instruccions del FULL DE PAGAMENT.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L'ALUMNAT NOU AL NOSTRE CENTRE.

- LLISTA DE DOCUMENTS.

- FULL DE MATRÍCULA: CFGM i FPB. En cas d'alumnat menor d'edat HA D'ANAR SIGNAT PER PARE i MARE/TUTOR i TUTORA. Declaració jurada per fer constar només una firma: AQUÍ.

- FULL D'AUTORITZACIONS (document igual per a CFGM i FPB).

- DOCUMENT AMPA (Associació de mares i pares d'alumnes).

RECORDATORI DATES FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA: 18, 19 i 22 de juliol (Horari: 8-14h).

 

 

 

NOTA INFORMATIVA GENERAL:

Les llistes del procés d’escolarització no es poden publicar a les pàgines web dels centres educatius sostinguts amb fons públics, d’acord amb el que preveuen el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, atès que les llistes en qüestió contenen informació confidencial.

Per informació general de tot el procés d'escolarització (ESO, BAT) consulteu la pàgina de Conselleria: AQUÍ.

Per informació general de tot el procés d'escolarització (FP, FPB) consulteu la pàgina de Conselleria: AQUÍ.

PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ D'ESO

Avui, dimecres 8/5/19, hem publicat al tauler d'anuncis del centre el llistat provisional del procés d'adscripció.

Avui, dimecres 15/5/19, hem publicat al tauler d'anuncis del centre el llistat definitiu del procés d'adscripció.

MATRÍCULA ESO

Les dates de matrícula per a l'alumnat que comença estudis d'ESO al nostre centre són: de dijous 27 de juny a dimarts 2 de juliol a la secretaria del centre entre les 8:00h i les 14:00h. 

ADMISSIÓ BATXILLERAT

Les dates de presentació de sol·licituds d'admissió per a l'alumnat que no ha cursat 4t d'ESO al nostre institut són: de dilluns 17 de juny a dimarts 26 de juny a la secretaria del centre entre les 8:00h i les 14:00h.

Dia 5 de juliol hem publicat les llistes d'admissió a Batxillerat i els 10 alumnes que havien presentat sol·licitud surten admesos.

MATRÍCULA BATXILLERAT

Tant l'alumnat que ha cursat 4t d'ESO al nostre institut com els que han presentat sol·licitud d'admissió, ja tenen presentada tota la documentació necessària per a la matrícula i, per tant, NO ÉS NECESSARI que adjuntin cap més document durant el període de matrícula: 17 i 18 de juliol. L'únic tràmit que han de fer FINS DIA 18 DE JULIOL és fer-ne el pagament. FULL PAGAMENT > AQUÍ.