ESO

Divendres 28 d'abril vam penjar les llistes provisionals d'adscripció per ESO al tauler d'anuncis del centre. Aquí en teniu una còpia: LLISTES PROVISIONALS D'ADSCRIPCIÓ.

Dimarts 9 de maig vam penjar les llistes definitives d'adscripció per ESO al tauler d'anuncis del centre. Aquí en teniu una còpia: LLISTES DEFINITIVES D'ADSCRIPCIÓ.

Avui, 9 de juny, hem penjat al tauler d'anuncis del centre les llistes provisionals d'admissió per a ESO (curs 2017/18). Aquí en teniu una còpia dels nivells en què s'hi han presentat sol·licituds:

LLISTA PROVISIONAL ADMISSIÓ 1r ESO.

LLISTA PROVISIONAL ADMISSIÓ 2n ESO.

Avui, 16 de juny, hem penjat al tauler d'anuncis del centre les llistes provisionals d'admissió per a ESO (curs 2017/18):

LLISTA DEFINITIVA ADMISSIÓ 1r i 2n ESO.

 

BATXILLERAT

Avui, 10 de juliol, hem penjat al tauler d'anuncis del centre les llistes provisionals d'admissió per a BATXILLERAT (curs 2017/18):

LLISTA PROVISIONAL BATXILLERAT (Modalitat de ciències)

LLISTA PROVISIONAL BATXILLERAT (Modalitat d'humanitats i ciències socials).

LLISTES DEFINITIVES BATXILLERAT (Totes les modalitats)

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA (FPB)

Avui, 11 de juliol, hem penjat al tauler d'anuncis del centre les llistes provisionals d'admissió per a FPB (curs 2017/18):

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS FPB.

LLISTA PROVISIONAL D'EXCLOSOS FPB.

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS FPB.

LLISTA DEFINITVA SEGONES OPCIONS FPB.

LLISTA DEFINITIVA EXCLOSOS FPB.

 

CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ: SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

Avui, 11 de juliol, hem penjat al tauler d'anuncis del centre les llistes provisionals d'admissió per a CFGM (curs 2017/18):

LLISTA PROVISIONAL ADMESOS CFGM. ATENCIÓ AQUESTA LLISTA ÉS PROVISIONAL I HAURÍEU D'ESPERAR A LES DEFINITIVES ABANS DE FER EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA.

LLISTA PROVISIONAL PENDENTS DE SETEMBRE. (JULIOL)

LLISTA DEFINITIVA ADMESOS CFGM. ATENCIÓ PERQUÈ HI HA HAGUT UN CANVI EN L'ALUMNAT QUE TÉ LA PLAÇA RESERVADA. HEM SUBRATLLAT A LA LLISTA LA CONDICIÓ DE PLAÇA RESERVADA I ÉS AQUEST L'ALUMNAT QUE HA DE VENIR A MATRICULAR-SE ELS DIES SEGÜENTS: 20, 21 i 24 de juliol de 8:00 a 14:30h.

LLISTA DEFINITIVA PENDENTS DE SETEMBRE. (JULIOL)

SETEMBRE

LLISTA PROVISIONAL PENDENTS DE SETEMBRE (12/09/17) NOTA IMPORTANT: La cita a escolarització es farà pública amb la llista definitiva dia 18 de setembre.

LLISTA DEFINITIVA PENDENTS DE SETEMBRE (18/09/17).

 

 

 

INFORMACIÓ MATRÍCULA CURS 2017-2018

ESO (només alumnat que s’incorpora per primer cop al centre)      Del 27 al 30 de Juny (de 8:00 a 14:30h)

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 

    o    DNI o NIE alumne/a, pare i mare o tutor/a

    o    Llibre de família o documentació acreditativa        

    o    Targeta sanitària alumne/a

    o    Documentació família nombrosa

    o    Fotocòpia sentència divorci o separació, si escau.

            Només s’ha de lliurar si no s’ha presentat anteriorment o si s’ha modificat

    o   Fitxa informació de patologies i informe mèdic(si és necessària l’administració de medicaments)

            L'imprès es troba a la seva disposició a la secretaria del centre i AQUÍ.

 

 INFORMACIÓ MATRÍCULA CURS 2017-2018

 

 

                                                                 Batxillerat                       18 i 19 de juliol (de 8:00 a 14:30h)

                                                             Cicle Formatiu i FPB    de 20, 21 i 24 de juliol (de 8:00 a 14:30h)

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (només l’alumnat que no va fer el curs anterior al nostre centre)

    o      DNI o NIE alumne/a, pare i mare o tutor/a

    o      Llibre de familia o documentació acreditativa

    o      Targeta sanitària alumne/a

    o      Documentació familia nombrosa

    o      Full de matrícula BATXILLERAT // FPB i CICLE FORMATIU  signat per pare i mare.

    o      Full d’autoritzacions escolars.

    o       Fotocòpia sentència divorci o separació, si escau.

    o        Fitxa informació de patologies i informe mèdic (si és necessària l’administració de medicaments).

IMPORTANT: Tots els documents han de ser signats per pare i mare o tutor i tutora.

 

DOCUMENT INFORMATIU PAGAMENT MATRÍCULA. (Fins el 19 de juliol)