NOTA INFORMATIVA GENERAL:

Les llistes del procés d’escolarització no es poden publicar a les pàgines web dels centres educatius sostinguts amb fons públics, d’acord amb el que preveuen el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, atès que les llistes en qüestió contenen informació confidencial.

Per informació general de tot el procés d'escolarització (ESO, BAT) consulteu la pàgina de Conselleria: AQUÍ.

Per informació general de tot el procés d'escolarització (FP, FPB) consulteu la pàgina de Conselleria: AQUÍ.

PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ D'ESO

Avui, dimecres 8/5/19, hem publicat al tauler d'anuncis del centre el llistat provisional del procés d'adscripció.

Avui, dimecres 15/5/19, hem publicat al tauler d'anuncis del centre el llistat definitiu del procés d'adscripció.