NOTA INFORMATIVA GENERAL:

Les llistes del procés d’escolarització no es poden publicar a les pàgines web dels centres educatius sostinguts amb fons públics, d’acord amb el que preveuen el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD) del Parlament Europeu i del Consell Europeu, de 27 d’abril de 2016 i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, atès que les llistes en qüestió contenen informació confidencial.

Per informació general de tot el procés d'escolarització (ESO, BAT) consulteu la pàgina de Conselleria: AQUÍ.

Per informació general de tot el procés d'escolarització (FP, FPB) consulteu la pàgina de Conselleria: AQUÍ.

PROCÉS D'ADSCRIPCIÓ D'ESO

Avui, dimecres 8/5/19, hem publicat al tauler d'anuncis del centre el llistat provisional del procés d'adscripció.

Avui, dimecres 15/5/19, hem publicat al tauler d'anuncis del centre el llistat definitiu del procés d'adscripció.

MATRÍCULA ESO

Les dates de matrícula per a l'alumnat que comença estudis d'ESO al nostre centre són: de dijous 27 de juny a dimarts 2 de juliol a la secretaria del centre entre les 8:00h i les 14:00h. 

ADMISSIÓ BATXILLERAT

Les dates de presentació de sol·licituds d'admissió per a l'alumnat que no ha cursat 4t d'ESO al nostre institut són: de dilluns 17 de juny a dimarts 26 de juny a la secretaria del centre entre les 8:00h i les 14:00h.

Dia 5 de juliol hem publicat les llistes d'admissió a Batxillerat i els 10 alumnes que havien presentat sol·licitud surten admesos.

MATRÍCULA BATXILLERAT

Tant l'alumnat que ha cursat 4t d'ESO al nostre institut com els que han presentat sol·licitud d'admissió, ja tenen presentada tota la documentació necessària per a la matrícula i, per tant, NO ÉS NECESSARI que adjuntin cap més document durant el període de matrícula: 17 i 18 de juliol. L'únic tràmit que han de fer FINS DIA 18 DE JULIOL és fer-ne el pagament. FULL PAGAMENT > AQUÍ.