PROCÉS D'ADMISSIÓ

Dia 8 de juliol publicam la llista provisional d'admesos/exclosos al CFGM i a FPB. Les podreu consultar, a partir de les 10h. aquí mateix:

- LLISTA PROVISIONAL ADMISSIÓ Cicle Formatiu Grau Mitjà.

- LLISTA PROVISIONAL ADMISSIÓ Formació Professional Bàsica.

Avui 18 de juliol, a partir de les 9h aproximadament, publicarem les llistes següents:

- LLISTA DEFINITIVA ADMISSIÓ Cicle Formatiu Grau Mitjà.

- LLISTA DEFINITIVA ADMISSIÓ Formació Professional Bàsica.

NOTA IMPORTANT: Els qui heu obtingut plaça RESERVADA tenen des d'avui mateix 18 de juliol fins dilluns 22 per formalitzar la matrícula (horari: de 8 a 14h). Els qui no heu obtingut plaça fixau-vos que a la llista teniu assignada CITA.

L'alumnat que ja ha cursat cicle o FPB el curs 2018/19 al nostre centre i no ha hagut de fer novament el procés d'admissió -només al CFGM- no és necessari que presenti cap document. Només ha de fer el pagament de la matrícula (CFGM) seguint les instruccions del FULL DE PAGAMENT.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER L'ALUMNAT NOU AL NOSTRE CENTRE.

- LLISTA DE DOCUMENTS.

- FULL DE MATRÍCULA: CFGM i FPB. En cas d'alumnat menor d'edat HA D'ANAR SIGNAT PER PARE i MARE/TUTOR i TUTORA. Declaració jurada per fer constar només una firma: AQUÍ.

- FULL D'AUTORITZACIONS (document igual per a CFGM i FPB).

- DOCUMENT AMPA (Associació de mares i pares d'alumnes).

RECORDATORI DATES FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA: 18, 19 i 22 de juliol (Horari: 8-14h).