Divendres 28 d'abril vam penjar les llistes provisionals d'adscripció per ESO al tauler d'anuncis del centre. Aquí en teniu una còpia: LLISTES PROVISIONALS D'ADSCRIPCIÓ.

Dimarts 9 de maig vam penjar les llistes definitives d'adscripció per ESO al tauler d'anuncis del centre. Aquí en teniu una còpia: LLISTES DEFINITIVES D'ADSCRIPCIÓ.

Avui, 9 de juny, hem penjat al tauler d'anuncis del centre les llistes provisionals d'admissió per a ESO (curs 2017/18). Aquí en teniu una còpia dels nivells en què s'hi han presentat sol·licituds:

LLISTA PROVISIONAL ADMISSIÓ 1r ESO.

LLISTA PROVISIONAL ADMISSIÓ 2n ESO.

Avui, 16 de juny, hem penjat al tauler d'anuncis del centre les llistes provisionals d'admissió per a ESO (curs 2017/18):

LLISTA DEFINITIVA ADMISSIÓ 1r i 2n ESO.

 

INFORMACIÓ MATRÍCULA CURS 2017-2018

ESO (només alumnat que s’incorpora per primer cop al centre)      Del 27 al 30 de Juny (de 8:00 a 14:30h)

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 

    o    DNI o NIE alumne/a, pare i mare o tutor/a

    o    Llibre de família o documentació acreditativa        

    o    Targeta sanitària alumne/a

    o    Documentació família nombrosa

    o    Fotocòpia sentència divorci o separació, si escau.

            Només s’ha de lliurar si no s’ha presentat anteriorment o si s’ha modificat

    o   Fitxa informació de patologies i informe mèdic(si és necessària l’administració de medicaments)

            L'imprès es troba a la seva disposició a la secretaria del centre i AQUÍ.

 

 INFORMACIÓ MATRÍCULA CURS 2017-2018

 

 

                                                                 Batxillerat                       18 i 19 de juliol (de 8:00 a 14:30h)

                                                             Cicle Formatiu i FPB    de 20, 21 i 24 de juliol (de 8:00 a 14:30h)

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR (només l’alumnat que no va fer el curs anterior al nostre centre)

    o      DNI o NIE alumne/a, pare i mare o tutor/a

    o      Llibre de familia o documentació acreditativa

    o      Targeta sanitària alumne/a

    o      Documentació familia nombrosa

    o      Full de matrícula BATXILLERAT // CICLE FORMATIU  signat per pare i mare.

    o      Full d’autoritzacions escolars.

    o       Fotocòpia sentència divorci o separació, si escau.

    o        Fitxa informació de patologies i informe mèdic (si és necessària l’administració de medicaments).

IMPORTANT: Tots els documents han de ser signats per pare i mare o tutor i tutora.

 

DOCUMENT INFORMATIU PAGAMENT MATRÍCULA. (Fins el 19 de juliol)