Programa e-twinning

 

E-twinning és una comunitat de centres escolars d'Eurpoa. E-twinning ofereix una plataforma pels equips educatius dels centres escolars d'alguns països d'Europa per comunicar-se, col·laborar, desenvolupar projectes, etc.

https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm?qlid=26