• Matrícula EOIES

  • Període d’inscripció: Del 23 de gener al 6 de febrer de 2017 (ambdós inclosos)

  • -  Documentació:
   Full de matrícula emplenat

   Fotocòpia del DNI
   Foto de carnet
   Justificant del pagament
   Fotocòpia del carnet de família nombrosa, si escau

  • -  Taxes:
   Ordinària:22,19€

   Família nombrosa general:11,10€

  • Família nombrosa especial:Gratuït 

  • Dates dels Exàmens

  Anglès Intermedi 1: de maig a les 16h ( a l’IES)

 1. Anglès Intermedi 2: 22 de maig a les 16h (a l’EOI) 

L'IES Biel Martí va ser guardonat amb el premi de Centre Ecoambiental durant el curs 15-16. El lliurament del guardó va tneir lloc a la Conselleria el passat 28 de novembre.

 

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT ERASMUS+ PER AL PROFESSORAT.

Objectiu de la convocatòria: Oferir l’oportunitat als professors de CFGM, membres de l'equip directiu relacionats amb CFGM i al coordinador del projecte EuroFP Balears II del nostre centre, de realitzar estades d'observació (job shadowing) organitzades per la DGFPFP a Turku Vocational Institute (Finlàndia).

Detalls de la convocatòria al document enllaçat: CONVOCATÒRIA COMPLETA.

CONVOCATÒRIA DE MOBILITAT ERASMUS+ PER A L'ALUMNAT

Objectiu de la convocatòria: Oferir l’oportunitat als alumnes de 2n CFGM de realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul de FCT.

CONVOCATÒRIA COMPLETA.

Després de la votació d'avui capvespre, han estat elegits pel sector de pares/mares/tutors els candidats següents:

1. Antoni Salord Febrer.

2. Joan Pons Pallicer.