Imprimeix

CANDIDATURES DEFINITIVES

on .

Un cop finalitzat el termini de reclamacions de candidatures provisionals, rebudes per al procés de renovació del Consell Escolar del període 2014-2018, i no havent-hi cap objecció, es proclamen les següents CANDIDATURES DEFINITIVES:
  • Sector professors/es:
   • Maria Pons Marquès

Sector personal d'administració i serveis (PAS):
  • Catalina Servera Pascual

Es recorda que de la resta de sectors no s'ha rebut cap candidatura. Malgrat això, segons l'Article 10.9 del Decret 120/2002, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic dels IES, és obligatori realitzar el procés electoral sigui quin sigui el nombre de candidats/es. La composició de les meses electorals figura en l'anterior informació.


 
Imprimeix

INFORMACIÓ JUNTA ELECTORAL

on .

S'informa que en reunió de la Junta Electoral, que va tenir lloc el passat divendres 7 de novembre, es van validar les següents candidatures, provisionalment, rebudes per al procés de renovació del Consell Escolar del període 2014-2018:

 • Sector professors/es:
  • Maria Pons Marquès
 • Sector personal d'administració i serveis (PAS):
  • Catalina Servera Pascual

S'obre un període de reclamacions sobre d'aquestes candidatures provisionals que finalitzarà el proper dilluns 17 de novembre a les 12h. Els interessats s'hauran d'adreçar a la secretaria del centre.

De la resta de sectors no s'ha rebut cap candidatura. Malgrat això, segons l'Article 10.9 del Decret 120/2002, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic dels IES, és obligatori realitzar el procés electoral sigui quin sigui el nombre de candidats/es.

Realitzat el sorteig dels components de les Meses de Votació dels sectors pares/mares/tutors i alumnes, en resulten els següents:

 • Sorteig mesa electoral sector pares/mares/tutors
Titular 1: AMETLLER PONS, JUAN D.
Titular 2: PONS RIERA, LORENZO
Suplent 1: MOYA GOMEZ, MARIA R.
Suplent 2: PONS SALORD, MARIA
Suplent 3: BOSCH PASCUAL, FRANCISCO
Suplent 4: FEDELICH FEDELICH, EULALIA

 • Sorteig mesa electoral sector alumnes
Titular 1: BOSCH LOPEZ, ANDRES
Titular 2: GARCIA EUSEBIO, MICHEL
Suplent 1: PONS SINTES, CRISTOBAL D.
Suplent 2: MARRADES PONS, DAVID
Imprimeix

Reunions informatives 2014/15

on .

Benvolgudes famílies,

Com és habitual, cada inici de curs el centre organitza les reunions informatives per als pares dels alumnes de tots els nivells educatius amb l'Equip Directiu i els Tutors.
El calendari de les trobades és el següent:

Dia

GRUP

Rebuda Director

Rebuda Tutor

Hora inici

aula

Hora aprox.

Tutor - aula

Dimarts 14

2n ESO A

19:30h

Sala actes

19:50h

Trini Garcia – AULA 7

2n ESO B

19:50h

Ansel Barber – AULA 8

2n ESO C

19:50h

Joan Mercadal – AULA 9

Dimecres 15

1r ESO A

19:30h

Sala actes

19:50h

Pau Morlà – AULA 11

1r ESO B

19:50h

Juana Cardona – AULA 12

1r ESO C

19:50h

Gabi Caldentey – AULA 13

Dimecres 15

3r ESO A

20:00h

Sala actes

20:20h

Joan Florit – AULA 2

3r ESO B

20:20h

Clara Valera – AULA 3

3r ESO C

20:20h

Magdalena Aliaño – AULA 6

3r ESO D

20:20h

Maria Pons Pons – AULA 4

Dimarts 21

Batxillerat (1r i 2n)

19:30h

Sala actes

20:20h

Biel Forteza

Josep M. Foguet

(Sala actes)

1r FPB

19:30h

Aula FP1

20:20h

Vicenç Cabanillas – AULA FP1

1r CF

19:30h

Aula FP2

20:20h

Toni Camps – AULA FP2

2n CF

19:30h

Aula FP3

20:20h

Toni Taltavull – AULA FP3

Dimecres 22

4t ESO A

19:30h

Sala actes

19:50h

Maria Pons Serra – AULA FP4

4t ESO B

19:50h

Eduard Blanes – AULA 10

4t ESO C

19:50h

Enric Herrero – AULA 5


Si és del vostre interès, podeu baixar el document clicant aquí.
Imprimeix

RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR 2014

on .

benvolgudes famílies i resta de la comunitat educativa,

Aquest any es duran a terme les eleccions per a la renovació parcial del Consell Escolar, de conformitat amb la normativa vigent, els membres que siguin elegits ho seran per un període de quatre anys.

El Consell Escolar és l’òrgan de participació dels diferents sectors de la Comunitat Educativa en el funcionament i govern del centre, i està format per:
 • El director/a del Centre.
 • El/la Cap d’estudis.
 • Sis professorts elegits pel Claustre.
 • Tres representants dels pares i mares dels alumnes. (Un d’ells designat directament per l’APIMA).
 • Tres representants dels alumnes.
 • Un representant del personal d’administració i serveis.
 • Un representant de l’Ajuntament.
 • El/la secretària del centre amb veu però sense vot.
La renovació parcial dels membres del Consell Escolar afecta a un pare/mare, dos alumnes, la representant del PAS i tres professors/es.

Per tal d’iniciar el procés, primer s’ha de constituir la Junta Electoral que està formada per un pare/mare, un professor/a, un alumne/a i el director del Centre. Per això es realitzarà un sorteig públic el proper dia 3 d’octubre a les 13h en l'entrada del centre, al qual podran assistir totes les persones que ho desitgin.


Atentament

L'equip Directiu
Ferreries, 1 d'octubre de 2014

Baixeu la circular informativa aquí
Imprimeix

BEQUES PER ALUMNES

on .

Com cada curs escolar, s'han convocat les beques per estudis del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports. Les línies d'ajudes són
 • Ajudes per alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (link informació)
 • Ajudes de caràcter general per estudis post obligatoris (BATX i CF) (link informació)
La sol·licitud s'ha d'efectuar online directament des de la plana web del Ministeri d'Educació, en la secció de beques (link directe).

nou Segons les instruccions que ha publicat la Conselleria d'educació, les sol·licituds de BEQUES PER ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU s'han d'imprimir un cop realitzat el tràmit on-line i presentar-la signada en el centre educatiu. Per més informació, consulteu els següents documents:

Termini

El termini d'ambdues ajudes finalitza el proper 30 de setembre.

Formulari d'accés