Imprimeix

LLISTAT ADMESOS BATXILLERAT

on .

Hem penjat a la porta d'entrada de l'institut les llistes provisionals d'admesos als estudis de Batxillerat.

El podeu consultar també des d'aquest ENLLAÇ.
Imprimeix

PROVES D'ACCÉS GM: QUALIFICACIONS DEFINITIVES

on .

S'informa a tots els aspirants que ja poden passar a recollir els certificats d'aptitut de les proves d'accés.
Així mateix, podeu trobar el llistat de qualificacions definitives en la porta del centre.

Imprimeix

PROVES D'ACCÉS GM: QUALIFICACIONS PROVISIONALS

on .

S'informa que ja s'han publicat les qualificacions provisionals de la prova d'accés a Grau Mitjà.
Seguint les instruccions de Conselleria, es farà exposició pública del llistat en el taulell d'anuncis (porta d'entrada del centre).

Així mateix s'informa que el període de reclamacions és del 18 al 20 de maig, i s'ha de fer efectiu de forma presencial al centre.

El llistat definitiu de qualificacions estarà disponible el proper dimarts 26 de maig (dia 25 és festiu al centre), i els certificats d'aptitut també es podran recollir a partir del mateix dimarts 26 a les 12h.
Imprimeix

MATERIAL PROVES ACCÉS A GM

on .

INFORMACIó DE L'HORARI I DESENVOLUPAMENT
DE LES PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA MAIG 2015

DILLUNS 11 DE MAIG
 • 16:00 h – 18:00h : Exercicis de llengua castellana i llengua catalana (part de comunicació).
 • 18.30 h – 19:30h : Exercici de la part social.

DIMARTS 12 DE MAIG
 • 16.00 h – 18:00h : Exercicis de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia (part cientificotecnològica).

MATERIAL A PORTAR
 • Document identificatiu de l'aspirant (DNI o NIE)
 • Bolígraf blau o negre
 • Calculadora per la part cientificotecnològica, de tipus científic. No es permetran calculadores gràfiques o programables.

OBSERVACIONS
 • No es poden fer servir telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit amb tinta, en cap cas es pot respondre a llapis.
 • No es pot entrar a l’examen amb texts o documents escrits.
 • En el cas de ser necessari haver d’usar taules per resoldre algun examen, les facilitaran els examinadors.

Formulari d'accés