Imprimeix

INFORMACIÓ JUNTA ELECTORAL

on .

S'informa que en reunió de la Junta Electoral, que va tenir lloc el passat divendres 7 de novembre, es van validar les següents candidatures, provisionalment, rebudes per al procés de renovació del Consell Escolar del període 2014-2018:

  • Sector professors/es:
    • Maria Pons Marquès
  • Sector personal d'administració i serveis (PAS):
    • Catalina Servera Pascual

S'obre un període de reclamacions sobre d'aquestes candidatures provisionals que finalitzarà el proper dilluns 17 de novembre a les 12h. Els interessats s'hauran d'adreçar a la secretaria del centre.

De la resta de sectors no s'ha rebut cap candidatura. Malgrat això, segons l'Article 10.9 del Decret 120/2002, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic dels IES, és obligatori realitzar el procés electoral sigui quin sigui el nombre de candidats/es.

Realitzat el sorteig dels components de les Meses de Votació dels sectors pares/mares/tutors i alumnes, en resulten els següents:

  • Sorteig mesa electoral sector pares/mares/tutors
Titular 1: AMETLLER PONS, JUAN D.
Titular 2: PONS RIERA, LORENZO
Suplent 1: MOYA GOMEZ, MARIA R.
Suplent 2: PONS SALORD, MARIA
Suplent 3: BOSCH PASCUAL, FRANCISCO
Suplent 4: FEDELICH FEDELICH, EULALIA

  • Sorteig mesa electoral sector alumnes
Titular 1: BOSCH LOPEZ, ANDRES
Titular 2: GARCIA EUSEBIO, MICHEL
Suplent 1: PONS SINTES, CRISTOBAL D.
Suplent 2: MARRADES PONS, DAVID

Formulari d'accés