Imprimeix

CICLE FORMATIU

on .

           


INFORMACIÓ RELATIVA A LA FINANÇACIÓ

QUÈ ÉS EL FSE?

El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument amb el qual Europa dóna suport a la creació d’ocupació, ajuda les persones a aconseguir millors llocs de treball i garanteix oportunitats laborals més justes per a tots els ciutadans de la UE. Per això, el FSE inverteix en capital humà europeu: treballadors, joves i totes aquelles persones que cerquen feina. El finançament del FSE, que ascendeix a 10.000 milions d’euros a l’any, millora les perspectives laborals de milions d’europeus, especialment d’aquells que tenen dificultats per trobar feina. Cada any, el FSE ajuda milions d’europeus a adquirir nous coneixements i a trobar millors feines. En definitiva, a millorar les seves vides. Conegui el FSE: el que fa, el tipus d’ajuda que ofereix i a qui beneficia (visualitza aquest vídeo de la Comissió Europea): http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I071595

QUINS OBJECTIUS ES PERSEGUEIXEN?

  • En l’article 9 del Reglament (UE) núm. 1303/2013 trobam entre els seus objectius: “Invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de capacitats i un aprenentatge permanent”.
  • A la prioritat d’inversió 10.4 ens trobam la millora de l’adequació al mercat de treball dels sistemes d’educació i formació, facilitant la transició de l’educació al treball i reforçant els sistemes d’ensenyament i formació professional, així com també la seva qualitat, també mitjançant els mecanismes d’anticipació de les necessitats en matèria de competències, l’adaptació dels programes d’estudis i la creació i el desenvolupament de sistemes d’aprenentatge en un entorn laboral, inclosos els sistemes de formació dual i els programes de pràctiques. 

EN QUÈ CONSISTEIX EL FINANÇAMENT?

Els cicles formatius de grau mitjà són ensenyaments cofinançats pel Fons Social Europeu (FSE) en el marc de l’eix prioritari 3 (invertir en educació, formació i formació professional per a l’adquisició de competències i l’aprenentatge permanent) del Programa Operatiu de les Illes Balears 2014-2020. La taxa de cofinançament per a les Illes Balears és del 50 %. Les accions formatives cofinançables s’imparteixen als centres docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. El lema d’aquest Programa és: “la Unió Europea inverteix en el teu futur”.

QUINS CICLES DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU MITJÀ ESTAN COFINANÇATS A L’IES BIEL MARTÍ?

En aquest centre educatiu, durant l’actual curs 2015-2016, estan cofinançats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i pel Fons Social Europeu (amb càrrega al Programa Operatiu de les Illes Balears FSE 2014-2020) els ensenyaments dels cicles formatius de grau mitjà:

- TÈCNIC EN SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES

En concret, es cofinancien les hores lectives del professorat que imparteix classe en aquests cicles, exceptuant, si n’és el cas, les hores dedicades al mòdul de Formació en Centres de Treball. Aquests períodes lectius s’han d’impartir d’acord amb la normativa estatal i autonòmica aplicable.

Formulari d'accés