• aula taller
  • hall centre2
  • cantina centre
  • seguiment FCTs
  • escoltant aula2
  • Aula-Taller Informàtica.
  • Vista general del Hall del centre.
  • Cantina de l'IES Biel Martí.
  • Sessió de seguiment de FCT's (Cicle Formatiu).
  • Sessió dintre l'aula.
Imprimeix

Història

on .

L’institut de Ferreries es començà a gestar a principis de la dècada dels 90 quan la LOGSE anunciava un profund canvi en els plans d’estudis. El consistori, que llavors presidia l’enyorat Biel Martí, amb el consens de tots els grups polítics i de la majoria del poble, van començar a lluitar per aconseguir un centre on es pogués cursar la nova etapa d’ESO.

D’altra manera, els alumnes amb 12 anys haurien hagut de continuar els seus estudis en una altra població, amb tots els problemes de transport i de desarrelament familiar que això comportava. Les negociacions van ser llargues i no exemptes d’entrebancs, ja que en principi el MEC (llavors no hi havia transferències educatives) no tenia prevista la construcció d’un centre de secundària a Ferreries. Biel Martí, amb el suport de tots els grups polítics, no volia deixar perdre l'oportunitat; per això es va comprometre a invertir doblers municipals en la construcció del centre de nova planta i va aconseguir un acord amb el MEC.

Així, el setembre de 1995, vuit mesos després de la mort de l’ex-alcalde Biel Martí, i essent alcalde Onofre Janer, l’Institut de Ferreries obria les seves portes. A partir d’aquí, la història es converteix en constants negociacions entre els diferents directors del centre i l’administració educativa: el segon curs de funcionament, el 1996-97, es canvia el mapa escolar i l’institut de Ferreries acull també els alumnes de les poblacions d’Es Mercadal i Fornells.

Logo IES Biel Marti

Els problemes d’espai comencen a fer-se insuportables i, alhora que es demana l’ampliació física del Centre es sol·licita també l’ampliació de l’oferta educativa. Mentrestant l’any 1999, pel clam popular, l’institut de Ferreries passa a tenir la denominació oficial d’IES Biel Martí, i a partir de llavors compta també amb el logotip que l'identifica. L’any 2000-01 es comença a impartir la modalitat del Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials, fent que l’ampliació del Centre sigui cada vegada més necessària.
Però aquesta, l’ampliació que canviarà del tot la fesomia anterior, no comença fins l’abril del 2002 i s’acaba el 2003. El curs 2003-04 s’introdueix la primera oferta de formació professional: el cicle de Garantia Social de “Manteniment de vaixells”. I ja la darrera fita va ser la concessió per al curs 2005-06 d’un cicle de Grau Mitjà de ”Sistemes Microinformàtics i Xarxes”.

Formulari d'accés