PROJECTES DE DIRECCIÓ 

Exposició pública


Benvolguts/des,

Aquest curs es durà a terme el procés de selecció i nomenament del proper director del centre per al període 2015-2019, en virtud de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 10 de març de 2015 per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir.

En aquesta convocatòria s'han presentat dues candidatures, les quals han redactat un Projecte de Direcció, dels què avui se'n fa exposició pública per a tota la comunitat educativa.
Podeu consultar i descarregar-vos els documents clicant sobre els següents enllaços:

L'Equip Directiu actual

Formulari d'accés