Imprimeix

PROVES D'ACCÉS A GRAU MITJÀ 2015

on .

S'han convocat les proves d'accés a Grau Mitjà i Grau Superior en la convocatòria ordinària de maig de 2015.
A Menorca, les proves de GRAU MITJÀ es poden realitzar als centres:
 • IES Biel Martí (Ferreries)
 • IES Josep Miquel Guàrdia (Alaior)

El periode de matrícula, a realitzar en el centre en el qual es desitja fer-les, és del 13 al 23 d'abril de 2015, i les proves es realitzaran els dies 11 i 12 de maig de 2015, amb la següent distribució:
 • Dia 11 de maig de 2015:
  • 15.00 hores: Constitució de la Comissió Avaluadora.
  • 16.00 hores: Inici de la prova amb els exercicis de llengua castellana i de llengua catalana, corresponents a la part de comunicació (durada màxima dues hores).
  • 18.30 hores: Exercici de la part social (durada màxima una hora).
 • Dia 12 de maig de 2015:
  • 16.00 hores: Exercicis de matemàtiques i de ciències naturals o de tecnologia, corresponents a la part cientificotecnològica (durada màxima dues hores).
Podeu devallar-vos els impresos de sol·licitud i consultar informació del contingut de les proves i models d'examens en la següent adreça de la Conselleria:

http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M14&;lang=CA&cont=64200

Formulari d'accés