Imprimeix

INSTRUCCIONS REALITZACIÓ PROVES CF

on .

En el document adjunt, que podeu descarregar-vos, hi ha les instruccions per a la realització de les proves d'accés extraordinàries.

Horaris


Totes les proves es realitzaran en l'AULA 7 (primer pis).
 • Dia 2 de setembre a les 16hPart de comunicació (castellà i català)
 • Dia 2 de setembre a les 18:30hPart social (ciències socials, geografia i història)
 • Dia 3 de setembre a les 16hPart científicotecnològica (matemàtiques i ciències de la naturalesa o de tecnologia, segons la matèria triada per l’aspirant a la inscripció)

Material que es pot utilitzar durant la prova

 • Es permet l’ús de calculadora científica, però no de gràfics ni programable.
 • No es poden usar telèfons mòbils ni aparells de telecomunicacions.
 • Si l’aspirant vol, pot fer ús de regle, escaire, cartabó i compàs.
 • L’examen s’ha de presentar escrit a tinta, en cap cas es pot respondre a llapis.
 • No es pot entrar a l’examen amb textos o documents escrits.
 • En el cas de ser necessari haver d’usar taules per resoldre algun examen, els examinadors les facilitaran.
 • Per a la correcta identificació de l'aspirant, caldrà dur el DNI original.
Imprimeix

PROVES EXTRAORDINÀRIES D'ACCÉS FP

on .

S'han convocat les proves extraordinàries de setembre per l'accés als estudis de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Grau Superior.

Presentació sol·licituds

Tots els interessats en la realització de les proves han de presentar la sol·licitud en el centre en el què es durà a terme les mateixes, segons quins sigui el cas, entre el 11 de juliol i el 17 de juliol.

Documentació

GRAU MITJÀ
GRAU SUPERIOR
 • Baixa el full de sol·licitud GS  /  Baja la hoja de solicitud GS
 • Declaració jurada GS / declaración jurada GS

  Proves de Grau Mitjà
  • IES Biel Martí (Ferreries)
  Proves de Grau Superior:
  • IES Josep M. Quadrado (Ciutadella) - Humanitats i Ciències Socials
  • IES Cap de Llevant (Maó) - C. Salut i Mediambientals
  • IES Pasqual Calbó (Maó) - Ciències i Tecnologia

  El calendari del procés és el següent

  18 de juliol de 2014 Publicació de la llista provisional de persones admeses
  Del 21 al 23 de juliol de 2014 Termini per formular reclamacions a la llista provisional
  24 de juliol de 2014 Publicació de la llista definitiva de persones admeses
  2 i 3 de setembre de 2014 Data de realització de la prova d'accés a grau superior
  8 de setembre de 2014 Publicació de la llista provisional de persones aptes i no aptes
  Del 8 al 10 de setembre de 2014 Termini de reclamacions contra la llista provisional davant la Comissió Avaluadora
  15 de setembre de 2014 Publicació de la llista definitiva de persones aptes i no aptes
  A partir del 15 de setembre de 2014               Recollida dels certificats

  Per més informació, podeu adreçar-vos a la plana web de la DG d'Ordenació, Innovació i Formació Professional:

  Informació accés GM: Clicau aquí per accés a GM
  Informació accés GS: Clicau aquí per accés a GS


Imprimeix

ADMISSIÓ BATXILLERAT

on .

Amb el present s'informa de la publicació del llistat PROVISIONAL d'admissió als estudis de Batxillerat per al curs 2014/15 en el nostre centre.
El llistat el trobareu en la porta de l'institut.

El període de reclamacions conclou el proper dilluns 7 de juliol.

El secretari. 

Formulari d'accés